VALLASTADEN 2017 – En ny och levande stadsdel mitt i staden

vatten

Strax väster om Linköpings innerstad ligger den plats där Vallastaden håller på att växa fram. Nära universitetet och 12 minuter på cykel från Linköpings stadskärna. Det blir en tät och blandad stadsdel – med urban känsla och en vibrerande atmosfär. Vallastaden har alla förutsättningar att bli en varierad stadsdel full av liv och rörelse.

Vallsjöhus AB har som första husleverantör blivit accepterade i ett blivande utställningsområde i Linköping/Vallastaden.

Hela Vallastaden bygger på en idé om variation, kreativitet och social hållbarhet. Det är ett fokus som präglar hela stadsdelen – från hur området planeras, till hur tomterna säljs och vilken typ av hus som byggs.

Läs mer: www.vallastaden2017.se

För mer info kontakta:
Claes Peterson på tfn 0705-82 59 81 eller mail 011161414@telia.com
Fred Nyström på tfn 0702-25 11 07 eller mail fred.nystrom@vallsjohus.se