Hus


Försäljningsvillkor

Priser
Avtalade priser gäller för leverans inom åtta månader från kontraktsdatum. Sker leverans senare regleras avtalspriset enligt prisindex MT74 för monteringsfärdiga trähus.

Leveransbestämmelser
För köpet gäller upprättat köpeavtal och gällande alternativ i denna leveransdeklaration, samt ”Allmänna Avtalsvillkor AA12”. ABM07 gäller vid b2b.


Betalning

  1. 25 000 kr betalas vid upprättande av bygglovshandlingar. Betalningsvillkor: omgående Likvid ska vara Vallsjöhus tillhanda före leverans av underlag!
  2. 80 000 kr vid upprättande av installationsritningar och fönsterbeställning. Betalningsvillkor: 10 dagar
  3. 80% av köpesumman* (- 105 000 kr för tidigare betalade bygglovshandlingar, installationsritningar och fönster) vid 1:a leverans från fabrik. Betalningsvillkor: 10 dagar
  4. 15% av köpesumman* senast 5 veckor efter 1:a leverans från fabrik. Betalningsvillkor: 10 dagar
  5. 5% av köpesumman* samt slutreglering i samband med slutbesiktning. Dock senast 30 dagar efter Vallsjöhus sista leverans. Betalningsvillkor: omgående

* Köpesumman = Avtalspris + tillval enligt slutbeställning Alla tilläggsbeställningar efter godkänd slutbeställning faktureras separat. Betalningsvillkor: 10 dagar. Efter godkänd slutbeställning kan inte avdrag på beställningen göras. Vid brutet avtal innan huset gått i produktion återbetalas ej kostnaden för bygglovshandlingar á 25 000 kr. Spärrförbindelse ska vara HK tillhanda senast 2 veckor innan 1:a leveransen genomförs. Vid b2b upprättas separat betalningsplan och banksäkerhet. Försäkringar 1-årig villaförsäkring och färdigställandeförsäkring där köparen är försäkringshavare. Konsumentskyddet omfattar även de entreprenader där skriftligt avtal, som godkänts av Vallsjöhus och försäkringsbolaget, träffats. Slutbesiktning enligt TMF´s rekommendationer.

Markbjälklag
Material för grundläggning och markarbeten ingår ej.

Mellanbjälklag
22 mm golvspånskiva, 70 mm isolering, bjälklag, säkerhetsfolie, glespanel och 13 mm gipsskivor. Vid våtrum levereras ett förstärkt bjälklag.

Vindsbjälklag 27° fackverk
450 mm isolering inkl sprutning, säkerhetsfolie, glespanel och 13 mm slät gips.
Brädgång av r.spont, bredd 600 mm.

Vindsbjälklag 38,° 45°, 63/27° ramverk, oinredd övervåning
335 mm isolering mellan ramverk, c/c 1200.
Till undersida: säkerhetsfolie, glespanel och 13 mm gips.
Brädgång av råspont, bredd 600 mm.

Vindsbjälklag 38°, 45°, 63/27° ramverk, inredd övervåning
22 mm golvspånskiva, 70 mm isolering, bjälklag, säkerhetsfolie, glespanel och 13 mm gips.

Hanbjälklag
450 mm isolering inkl sprutning, säkerhetsfolie, glespanel och 13 mm gips.
Landgång vind.
Till fristående sidobyggnad levereras skivisolering.

Takbjälklag (snedtak t.ex. 1½-plan)
250 mm isolering inkl. sprutning till utrymmet mellan högbenen.
Vindskydd, plastfolie, glespanel och 13 mm gips.

Eldosor och elrör ingår ej.
Utvändig panel, obehandlad eller behandlad med slamfärg eller järnvitriol, omfattas ej av garantin.
Vissa konstruktioner och/eller transporter kräver att panel levereras löst.

Murade källarytter/innerväggar inkl balkar
Ingår ej.

Tilläggsisolering på källarytterväggar (murade)
Ingår ej.

Ytterväggar med träpanel (bostadsdel)
Storblockelement med träreglar 195 + 45 mm, stående/liggande fasspontpanel alt. stående lockläkt, spikläkt, vindskydd, 195 mm isolering, plastfolie, korslagt (dvs liggande) 45 mm regelverk.
45 mm isolering, 12 mm spånskiva, 13 mm gipsskiva. (45-isolering och skivor lev. löst)
Ytterväggssnickerier och fönsterbleck monteras i väggblock
Fasadmätarskåp ingår och monteras i yttervägg enl. placering på huvudritning/el-ritning.
(Alt. placeras fasadmätarskåp i sidobyggnad eller enl. ök)

Alt. Ytterväggar förberedda för puts/tegel (bostadsdel)
Lika ovan men med följande undantag: Vindskydd av kartonglös gipsskiva. Fönsterbleck och utvändiga spikreglar ingår ej.

Bärande våningsinnerväggar
Storblockselement med 95 alt 120 mm bärande regelverk, 45 mm isolering, 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskivor. Spånskiva monterad på en sida.
Anm. Tjockare vägg förekommer vid installationsskåp etc.

Ej bärande våningsinnerväggar
45×70 mm styrreglar samt stående reglar i tillpassade längder, 45 mm isolering, 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskivor.
Anm. Tjockare vägg förekommer vid installationsskåp etc.

Stödbensväggar
Glespanel, 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskivor.

Våtrum
45×70 mm styrreglar, c/c 450 mm.15 mm plywood och 13 mm gipsskivor.
Kakel, klinker, tätskikt och dylikt ingår ej.

Gavelspetsar 27° (oisolerade)
Liggande/stående fasspontpanel alternativt stående oljegrundad lockläktpanel, spikläkt, vindskydd och regelstomme/takstol.

Gavelspetsar 38°, 45° och 63/27° (inredd övervåning)
Se ytterväggar (bostadsdel).

Gavelspetsar 38°, 45°och 63/27° (oinredd övervåning)
Oisolerade storblockselement, med liggande/stående fasspontpanel alternativt stående oljegrundad lockläktpanel, spikläkt, vindskydd och 195 mm regelverk. Eventuella ytterväggssnickerier och fönsterbleck monterade i blocken.

Takstolar
Fackverkstakstolar till 1-planshus levereras färdiga för montering. Till 1½-planshus levereras ramverkstakstolar i två delar. 2 st stålvinklar för förankring i var takstolsände.

Takkupor
Prefabricerade väggblock och takstolar. Monterade snickerier.

Underlagstak
Råspontluckor och underlagspapp med klisterkant, bär/ströläkt, insektsnät till takfot samt fotbeslag. Nockregel med ventinocktätning.

Takbeläggning och taksäkerhet
2-kupiga ytbehandlade betongtakpannor. Takgenomföring för avloppsventil. Erforderliga taksteg, fästöglor, snörasskydd och eventuell taklucka till rensningspliktig utrustning som ingår i husleveransen. Vid valmnockar ingår nock- och valmtätningsrulle (ingår ej vid papp- eller plåttak).

Övrigt
Oljegrundade vindskivor, takfotsbrädor och takfotsinklädnad av falspanel. Vindskivor i prefabricerat utförande.

Vindskivebeslag, hängrännor samt stuprör av plåt.
Plåtbeslag till murade skorstenar, takplåt samt specialplåt till takkupor och burspråk samt täta balkonger ingår ej. Plåt ingår ej till fasad vid tegelklädd, putsad eller murad fasad. Vid yttertak av papp/plåt ingår ej takhuvar, krönplåt eller plåt till genomföringar och skorstenar.

Verandor
Stolpar, räcken och bärlinor i tillkapade längder. Takstolar och gavelspets i monteringsfärdiga delar. Golvplan med färdigkapade bjälkar och trallgolv i fallande längder. Ingår där offert/avtal/ritning så visar.

Balkonger
Stolpar, bjälkar och trallgolv i tryckimpregnerad furu. Inklädnad till undersida. Material till räcke i tillkapade längder ingår där ritning visar. Eventuellt tätskikt och vattenavrinning ingår ej. Vid tät balkong ingår ej eventuell plåt- eller pappinklädnad.

Då huvudentré förekommer under balkong ingår vattenavrinning över entré samt hängränna och stuprör.

Fönster
Vitmålade med 3-glas isolerruta. Fasta fönster där ritning så visar. Råglas (Marine) till fönster i bad, wc/dusch och wc där ritning så visar. Fönster till murade väggar levereras lösa. Vid större fönsterpartier levereras fönster lösa.

Fönsterdörrar
3-glas isolerruta aluminium i standardkulör Elitfönster och dörrbroms samt cylinderlåsning på insidan.

Takfönster
3-glas energiruta med intäckningsplåt och utvändig tätkrage, utvändigt aluminiumbeklätt och invändigt vitmålat.

Fönsterbänkar
Fönsterbänkar i vitmålad MDF till fönster i bostadsdel.

Smygar
Till invändig inklädnad av fönster- och ytterdörrsmygar ingår vitmålad MDF för montering på byggplatsen. Fönsterbänkar och smygar ingår ej till: dusch- och badrum, takfönster, murade väggar samt eventuell sidobyggnad, fristående eller vidbyggt garage.

Ytterdörrar (bostad)
Vitmålad ytterdörr med 3-glasfönster. ASSA 2002 cylinderlås, trycken i mattkrom samt dörrbroms. Ytterdörrar levereras lösa till byggplatsen.

Innerdörrar
Vitmålade dörrblad, vitmålade karmar med tätningslist och tröskelplatta av ädelträ. Dörrtrycken av aluminium. Till biutrymmen och brandklassade dörrar levereras släta, vitmålade dörrblad.

Öppningar
Ingår där ritning så visar. Tröskelplatta ingår ej.

Golvytor i bostadsdel
Parkettgolv i 13 mm klarlackad ek 3-stav levereras till alla bostadsutrymmen, utom våtutrymmen, bastu, förråd och sidobyggnad. Övergångs- eller nivålister ingår ej.

Golvlist, taklist, dörrfoder, foderkloss samt hörnkloss till golvlist
Släta alternativt allmogeprofilerade, obehandlade. Om taklister väljs bort ingår vinkelprofil i plåt. Vid släta lister ingår ej foderkloss och hörnkloss.

Invändiga trappor
Vitmålat vangstycke utan sättsteg. Handledare och steg i klarlackad ek, räckesspjälor av stål. Steg infrästa i vangstycke. Levereras i monteringsfärdiga delar. Vid val av tät trappa levereras vitmålade sättsteg.

Lucka i innertak med vikbar stege eller lucka i gavelspets. Lucka till stödbensvägg 1 ½-planshus.

Köksskåp m m
Vitmålade spegelluckor. Dämpade lådor med fullutdrag. Inrede i diskbänkskåp med utrustning för källsortering. Vitmålad sockel. Handtag i metall. Laminerade bänkskivor med rak laminatkant, diskbänk 1400 mm. Skåpshöjd=K-höjd. Rådgivning med kökskonsult ingår.

Klädskåp
Städskåp med låsbart medicinskåp i F-höjd alternativt K-höjd. Vitmålad slät lucka. Handtag i metall. Skåpshöjd=F-höjd. Garderober och skjutdörrsgarderober ingår ej om inte annat anges i offert.

Klädvårdsinredning
Låsbart skåp med vit slät lucka, vit laminatbänkskiva, infälld ho samt blandare.

Badrumsskåp
Lådor i vitt med inbyggnadstvättställ i porslin ingår enligt ritning och separat specifikation. Annan kulör är tillval.

Bastuinredning
Bastudörr i rökfärgat glas. Bastuaggregat, bänkar, panel till väggar och tak i lösvirke. Ingår endast då ritning och offert/avtal så visar.

Brandvarnare
Brandvarnare ingår, 1 st per 60 m2 till varje våning.

Hushållsmaskiner vita/rostfria
• Induktionshäll
• Inbyggnadsugn
• Mikrovågsugn
• Rostfri kåpa
• Kyl/sval
• Frys
• Diskmaskin
• Tvättmaskin
• Torktumlare

Sanitetsgods vitt
• WC-stol för golvmontering
• Ettgreppsblandare och vattenlås till inbyggnadstvättställ
• Duschset, termostatblandare till WC/Dusch
• Duschhörna i glas med termostatblandare och
duschset till badrum och wc/dusch där så anges.
• Ettgreppsblandare med avstängning och vattenlås till klädvård.
• Ettgreppsblandare med avstängning och vattenlås till kök.
• Utvändig vattenutkastare.

Frånluftsvärmepump i hus där energiberäkningen tillåter. Därutöver finns berg/markvärmepump som tillval. Borrning eller grävning samt brainerledning ingår ej vid val av bergvärme.

Golvvärme
Golvvärmepaket för platta på mark inkl. trådbundna termostater, fördelare och shunt. Matarledning mellan hus och sidobyggnad, ex garage, ingår ej.

Våningsplan 2, vattenburna radiatorer inkl shuntpump

Mekanisk frånluft
Frånluftsdon och ventilationskanaler. Takhuv i plåt för montering på yttertak. Tilluftsventiler levereras för montering i yttervägg. Håltagning för ventil utförd på fabrik. Separat kanal från spisfläkt. Injustering av ventilation. I sidobyggnad självdrag.

Grundmålning
Allt utvändigt trämaterial (exkl tryckimpregnerat, råspontluckor, takfötter vid öppen takfot, kapsnitt på byggplats) levereras grundmålat med oljebaserad alkydfärg i ljus kulör. Gäller även sidobyggnad.

Konstruktionsskruv för väggblock samt skruv för utvändig plåt. Lim för golvgips. Gäller även sidobyggnad. Eventuella kompletteringar utöver detta ingår ej.

Brandskydd
Brandklassade väggar, tak, fönster och dörrar levereras mot pristillägg. Vid upprättande av bygglovshandling fastställs om eventuell brandklassning enligt BBR kap.5. Eventuell extrakostnad tillkommer. Gäller även sidobyggnad.

Sidobyggnader (fristående)

Ytterväggar med träpanel (oisolerat garage/förråd alt. carport/förråd)
Storblockelement med träreglar 120 mm, stående/liggande fasspontpanel alt. stående lockläkt, spikläkt, vindskydd. Till yttervägg i carport levereras även lös ytterväggspanel till insida vägg samt träpanel till undertak.

Ytterväggar med träpanel (isolerat garage/förråd)
Storblockelement med träreglar 120 + 45 mm, stående/liggande fasspontpanel alt. stående lockläkt, spikläkt, vindskydd, 120 mm isolering, plastfolie, korslagt (dvs liggande) 45 mm regelverk. Isolering till 45 mm regelverk = tillval. 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. (skivor lev. lösa) Skivisolering i hanbjälklag.

Alt. Ytterväggar förberedda för puts/tegel (carport/oisolerat förråd)
Lika ovan men med följande undantag: Vindskydd av kartonglös gipsskiva. Fönsterbleck och utvändiga spikreglar ingår ej.

Innerväggar
70 mm reglar i justerbara längder samt 13 mm gipsskivor.

Gavelspetsar
Trästomme med stående oljegrundad lockläktpanel alternativt liggande/stående fasspontpanel, spikläkt, vindskydd.

Hanbjälklag
Skivisolering.

Takstolar
Levereras färdiga för montering.

Underlagstak
Råspontsluckor och underlagspapp med klisterkant, bär/ ströläkt, insektsnät till takfot samt fotbeslag. Nockregel med ventinocktätning.

Takbeläggning
2-kupiga ytbehandlade betongtakpannor.

Vattenavrinning
Vindskivebeslag, hängrännor och stuprör i plåt.

Fönster
Vitmålade med 3-glas isolerruta monterade i väggblocket.

Förrådsytterdörr
Vitmålad, tät, ytterdörr med cylinderlås, trycke samt dörrbroms. Levereras för montering på byggplats.

Garageport
Vit takskjutport, ventilerad tätningslist och portautomatik. Levereras för montering på byggplats.

Innerdörr
Släta vita dörrblad och vitmålad karm med tätningslist inkl. trycken.

lnnerdörrsfoder
Lika bostadsdel.

Oljegrundade vindskivor, takfotsbrädor och takfotsinklädnad av falspanel. Vindskivor i prefabricerat utförande.

Brandskydd
Brandklassade väggar, tak, fönster och dörrar levereras mot pristillägg. Vid upprättande av bygglovshandling fastställs om eventuell brandklassning enligt BBR kap.5. Eventuell extrakostnad tillkommer.

Sidobyggnader (vidbyggda)

Ytterväggar med träpanel (vidbyggt, isolerat garage/förråd)
Storblockelement med träreglar 120 + 45 mm, stående/liggande fasspontpanel alt. stående lockläkt, spikläkt, vindskydd, 120 mm isolering, plastfolie, korslagt (dvs liggande) 45 mm regelverk. Isolering till 45 mm regelverk = tillval! 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. (skivor lev. lösa) Lösullsisolering i hanbjälklag. Innervägg mot bostadsdel: Storblockelement med träreglar 195 + 45 mm, 195 mm isolering, korslagt (dvs liggande) 45 mm regelverk. 45 mm isolering, 12 mm spånskiva + 13 mm gipsskiva båda sidor. (45-isolering, spånskivor och gipsskivor lev. löst)

Ytterväggar med träpanel (vidbyggd carport/oisolerat förråd)
Storblockelement med träreglar 120 mm, stående/liggande fasspontpanel alt. stående lockläkt, spikläkt, vindskydd. Till yttervägg i carport levereras även lös ytterväggspanel till insida vägg samt träpanel till undertak.

Alt. Ytterväggar förberedda för puts/tegel (carport/oisolerat förråd)
Lika ovan men med följande undantag: Vindskydd av kartonglös gipsskiva. Fönsterbleck och utv. spikreglar ingår ej.

Takstolar
Levereras färdiga för montering.

Underlagstak
Råspontsluckor och underlagspapp med klisterkant, bär/ ströläkt, insektsnät till takfot samt fotbeslag. Nockregel med ventinocktätning.

Takbeläggning
2-kupiga ytbehandlade betongtakpannor.

Vattenavrinning
Vindskivebeslag, hängrännor och stuprör i plåt.

Fönster
Vitmålade med 3-glas isolerruta monterade i väggblocket.

Förrådsytterdörr
Vitmålad, tät, ytterdörr med cylinderlås, trycke samt dörrbroms. Levereras för montering på byggplats.

Garageport
Vit takskjutport, ventilerad tätningslist och portautomatik. Levereras för montering på byggplats.

Innerdörr
Släta vita dörrblad och vitmålad karm med tätningslist inkl. trycken.

lnnerdörrsfoder
Lika bostadsdel.

Oljegrundade vindskivor, takfotsbrädor och takfotsinklädnad av falspanel. Vindskivor i prefabricerat utförande.

Brandskydd
Brandklassade väggar, tak, fönster och dörrar levereras mot pristillägg. Vid upprättande av bygglovshandling fastställs om eventuell brandklassning enligt BBR kap.5. Eventuell extrakostnad tillkommer.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och produktförändringar.