Från idé till inflyttning

Det är många saker att hålla reda på innan och under en husbyggnation. Danske Banks ambition är att genom deras specialistkunskap om byggnadsfinansiering guida dig från första idén att bygga nytt till färdigt hus. För att underlätta processen har Danske Bank sammanfattat de viktigaste momenten i fyra steg.

1. Ansökan om lånelöfte

Du lämnar uppgifter om:

  • Den totala kostnaden för byggprojektet
  • Hur mycket du avser att låna
  • Övrig ekonomisk situation

Du får en personlig kontakt inom fyra arbetsdagar.

2. Dags att bygga hus

När du har bestämt dig för vilket hus du vill bygga tar du kontakt med Danske Bank för att diskutera byggprocessen och uppläggningen av byggnadskreditivet.

Du får givetvis möjlighet att även se över hela din ekonomi med en av deras kvalificerade rådgivare.

3. Skicka fakturor för betalning

Under byggtiden administrerar Danske Bank alla fakturabetalningar. Du godkänner fakturorna genom att underteckna och skicka dem via e-mail till Danske Bank för betalning.

4. Slutbesiktning

Nu har du kommit långt i din byggprocess och det närmar sig slutbesiktning. Danske Bank tar del av slutbesiktningsprotokollet, kommunens slutbesked samt en värdering av huset för att kunna lägga om byggnadskreditivet till bolån.


Läs mer här

Byggnadskreditiv

Bolån