Tomter i Nyköping

Våningen & Villan säljer Nyköping kommuns villatomter

Nu startar försäljningen av de byggklara tomterna i områdena Örstig, Stenbro och Tängsta. Försäljningen hanteras av Våningen & Villan i Nyköping. Nyköpings kommun har valt att upphandla en mäklare för försäljningsprocessen, dels på grund av mängden tomter och dels för att processen är känd och rättvis.

Försäljningen av de 49 tomterna i Örstig, 7 tomterna i Stensbro och 8 tomterna i Tängsta, Stigtomta kommer att ske genom budgivning utifrån ett satt grundpris.

Den som lagt det högsta budet erbjuds att köpa tomten. Tomterna som eventuellt inte säljs under perioden för budgivningen står kvar i kommunens tomtbank men säljs av Våningen & Villan.

Tomterna kommer att säljas till privatpersoner som har för avsikt att bosätta sig i huset som byggs på tomten. För att få köpa en tomt ska man ha ekonomiska möjligheter till att bekosta både tomtköp och byggnation av ett bostadshus tillsammans med de kostnader som ingår.

Vallsjöhus designar och bygger hus utifrån dina tankar och idéer. Beställ gärna vår idékatalog.

För mer info kontakta:

Peter Howard

Tel 070-650 67 77
E-post peter.howard@vallsjohus.se